K o n t a k t   kapelník : Ludvík STEINER , Nová 669 , 691 51 Lanžhot , tel. 0627 / 336 171Dechová hudba   " BRODČANKA "   pokračuje ve své peodukci   " Pro všechny přátele ".  Je stále zvaná na vystoupení
jak na domácím kulturním poli, tak také do Rakouska a Německa. Proč ?  Protože si zachovává svůj tradiční osobitý styl a tempo
svého projevu. Je stále stejné. Vstup do nového tisíciletí se rozhodla zahájit druhou nahrávkou na hudební nosiče,a to melodiemi, které
jsou nejvíce vyhledávané při jejich produkcích.Velikou zásluhu na zrodu těchto nosičů má vedle všech členů dechové hudby Brodčanka
také paní Michaela BRANDL. V neposlední řadě je třeba znovu upozornit na aktivní účinkování nestora naší kapely pana Karla Růžičky,
který je i ve svých 85ti letech stále vůdčí osobností a oporou naší kapely.

Ludvík   S T E I N E R ,  kapelník dechové hudby   " BRODČANKA ".

Dechová hudba  " BRODČANKA "   má více jak 75ti letou tradici. Jejím domovem je Brodské na pravém břehu
řeky Moravy /pomezí Moravy a Slovenska/. Posledním slovenským kapelníkem byl Eduard ŠIMKOVIČ - rodák z brodského Slovenska.
V roce 1974 začal na muzikantském projevu kapely pracovat téměř osumdesátiletý Karel RŮŽIČKA. Obdivuhodné úsilí a neustálá
vitalita tohoto nestora moravské dechové hudby je pozoruhodná. Po stovkách vystoupení na domácích i zahraničních pódiích se
kolektiv kapely, tvořený muzikanty z Podluží, rozhodnul pro pořízení nahrávky a vydání na zvukových nosičích pro všechny milovníky
a příznivce tohoto žánru. Ze svého nepřeberného repertoáru vybral skladby, které zaujmou posluchače a milovníky dechovky mladší
i dříve narozené. Toš vám všem přejeme ty nejkrásnější chvíle u této muziky z našeho malebného, vinohrady posetého Podluží.webstránky, grafika, živé bannery, reklama  ©  leden 2002 chcete dárek s vašim osobním věnováním ? Seznam